SSS - Genetik - Medical Park

SSS

Genetik test kimlere önerilir?

Genetik testin pozitif olması meme veya over kanseri olunduğu anlamına gelir mi?

Kimlere meme kanseri için genetik testi yapılabilir?

Osteoporoz ve genetik ilişkisi nasıldır?

Trombofilik hastalıklar ve genetik ilişkisi nasıldır?

Genetik açıdan riskli gebelikler nelerdir?

Kalp damar hastalıkları ve genetik ilişkisi nasıldır?

Hipertansiyon ve genetik ilişkisi nasıldır?

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Nedir?