Kanser ve Genetik - Genetik - Medical Park

Kanser ve Genetik

Genler her canlının doğal parmak izidir. Çift halinde bulunurlar. Bir tanesi anneden diğeri babadan geçerler. Bazen genler kendilerinde meydana gelen hatalar nedeniyle işlevlerini düzgün gerçekleştiremezler. Bunlara mutasyona uğramış veya değişmiş genler denir. Her bireyde bu tip genler bulunur. Ancak bazı mutasyonlar kanser gibi hastalıklara neden olurlar.
Kanser ve Genetik
Yapılan çalışmalar sonrasında tüm kanserlerin yaklaşık %10’unda kalıtsal faktörlerin varlığı kanıtlanmıştır. Sık gözlenen kanserlerde yapılan genetik araştırmalarda bazı hastalarda yaşam sırasında kazanılmış genetik değişiklikler saptanmıştır. Onkogen adı verilen bu genetik bölgelerdeki değişiklikler somatik hücrelerde olmakta ve ailenin diğer bireylerine kalıtılmamaktadır. Bununla birlikte değişimin görüldüğü kişilerde kanser gelişimine neden olmaktadır.

Günümüzde; meme, over, kolon ve uterus kanserlerinin %10 unun bilinen genetik mutasyonlardan kaynaklandığı saptanmıştır. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarını taşıyan kişilerde meme ve over kanseri kanseri gelişme riski sırasıyla %80 ve 20-65’den yüksektir. Benzer olarak HNPCC genlerinden (MLH1, MSH2 ve MSH6) birisi için tek mutasyonu ailesinden almış olan kişide yaşam içerisinde kolon kanseri gelişme riski %90, uterus kanseri gelişme riski ise %40’a yakındır. Bu kişilerde ayrıca over kanseri görülme riski %12 olup mide kanseri gelişme riski de artmıştır.

Gelişen genetik bilimi ile birlikte kişilerin kansere yatkınlığı hastalığa yakalanmadan belirlenebilmektedir.  Aynı şekilde çeşitli genetik markerlar kullanılarak  kanser erken safhada teşhis edilebilmektedir.

Kolon Kanseri Genetik Testi:

Colorectal Cancer (CRC) testi kolon kanserinin erken tanısında kullanılan bir çeşit kan testidir. Her yıl 500.000′den fazla kişi kolon kanserinden ötürü hayatını kaybetmektedir. Akciğer kanserinden sonra en çok ölüm gözüken kanser türü yine kolon kanseridir.

CRC testi kolon kanserinin erken tanısında kullanılan kan temelli bir testtir. Verilen kan laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından analiz edilir. Sonuç kan alımından bir kaç gün sonra (genellikle 5 iş günü sonrasında) ortaya çıkmaktadır.

Test sonucu negatif çıksa da düzenli tarama yaptırmak oldukça önemlidir. Detaylı bilgi için tıklayın

Kanserlerde izlenen genetik testler:

 • Meme Kanseri – BRCA1 ve BRCA
 • Ailesel Non-Poliposis Kolon Kanseri
 • Kolorektal Kanser – APC
 • Mesane ve Servix Kanser – FGFR3
 • Akciğer Kanseri – EGFR
 • KIT
 • PDGFRA
 • PDGFRB
 • P53
 • Ret
 • K-ras
 • Jak-2
 • FLT3
 • 5-FU hipersensitivitesi
 • Kimerizm analizi
 • Bcr-abl – t(9;22)

Kolon Kanseri

Kolon Kanseri: Sindirim sisteminde incebağırsaklardan sonra gelen yaklaşık 1,5 – 2 metre uzunluğundaki kısım kolon yani kalınbağırsaktır, bunun son 15 cm’lik bölümüne rektum adı verilir. Yaşam süresi boyunca her 50 kişiden birinde kolorektal kanser oluşmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Rahim Kanseri

Rahim Kanseri: Rahim Kanseri en sık rahmin iç tabakasını oluşturan endometrium dediğimiz tabakasından gelişmektedir. Rahim kanseri, endometrium tabakasındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşur. Oluşan kanser hücreleri lenf bezlerine, çevre organlara veya kan akımı ile uzak bölgedeki organlara ulaşabilirler. Daha seyrek görülen rahim tümörü ise sarkomlardır. Bu tümörler rahmin kas tabakasında oluşur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Over Kanseri

Over (Yumurtalık) Kanseri: Sağlıklı kişilerde yumurtalıklar vücudun gereksinimi doğrultusunda çoğalan hücrelerden oluşmaktadır. Oysa gereksinim dışı oluşan hücreler anormaldir ve bunlara “tümör” adı verilir. Tümörler selim ya da habis olabilirler. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Meme Kanseri

Meme Kanseri: Meme kanserinin en yaygın belirtisi memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların % 10 kadarı, kitle olmaksızın ağrı hissetmektedir. Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında, göğüste oluşan geçici olmayan değişimler, kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve akıntılar, aşınma, göğüs ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dâhil olmak üzere göğüs ucu belirtileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri: Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar: Küçük hücreli olmayan ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayrımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanser de değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilirler. Detaylı bilgi için tıklayınız.